فیلم برداری

 

مجموعه استودیو پلاک هشتم در زمینه فیلم برداری(تبلیغاتی، صنعتی، فشن،خبری) چندین سال فعالیت میکند و این مجموعه دارای افراد متخصص و مجرب می باشد

عکاسی

مجموعه استودیو پلاک هشتم در زمینه فیلم برداری(تبلیغاتی، صنعتی، فشن،خبری) چندین سال فعالیت میکند و این مجموعه دارای افراد متخصص و مجرب می باشد

فیلم برداری هوایی

 

مجموعه استودیو پلاک هشتم در زمینه فیلم برداری(تبلیغاتی، صنعتی، فشن،خبری) چندین سال فعالیت میکند و این مجموعه دارای افراد متخصص و مجرب می باشد

اجاره تجهیزات

مجموعه استودیو پلاک هشتم در زمینه فیلم برداری(تبلیغاتی، صنعتی، فشن،خبری) چندین سال فعالیت میکند و این مجموعه دارای افراد متخصص و مجرب می باشد

میکس و مونتاژ

 

مجموعه استودیو پلاک هشتم در زمینه فیلم برداری(تبلیغاتی، صنعتی، فشن،خبری) چندین سال فعالیت میکند و این مجموعه دارای افراد متخصص و مجرب می باشد